Sprawdź ceny naszych usług

Badanie USG - Prywatnie

USG jamy brzusznej – 120,00 zł
USG tarczycy – 120,00 zł
USG szyi – 120,00 zł
USG piersi – 140,00 zł

Diabetologia

Porada diabetologiczna – prywatna – 150,00 zł

Medycyna Pracy

Wydanie orzeczenia o stanie zdrowia (zał. nr 21) – 50,00 zł
Wydanie orzeczenia do Wydz. Komunikacji (prawo jazdy) – 200,00 zł
Uaktualnienie książeczki zdrowia – 20,00 zł
Konsultacja okulistyczna – 40,00 zł
Konsultacja laryngologiczna – 40,00 zł
Konsultacja neurologiczna – 40,00 zł

Diagnostyka

OB – 4,00 zł
Morfologia – 8,00 zł
Mocz – 5,00 zł
Cukier – 4,00 zł
Lipidogram – 36,00 zł
Cholesterol całkowity – 9,00 zł
Trójglicerydy – 9,00 zł
HDL – 9,00 zł
LDL – 9,00 zł
Próba tymolowa – 9,00 zł
Aspat – 9,00 zł
Alat – 9,00 zł
Bilirubina – 7,00 zł
Kreatynina – 8,00 zł
Grupa Krwi – 45,00 zł
CRP – 17,00 zł
Iga – 19,00 zł
Ige – 25,00 zł
Igg – 20,00 zł
Igm – 20,00 zł
PSA – 20,00 zł
INR – 10,00 zł
Fe (żelazo) – 10,00 zł
K – 8,00 zł 
Na – 8,00 zł
Elektrolity – 14,00 zł
Mg – 12,00 zł
Anty TPO – 25,00 zł
FT4 – 18,00 zł
TSH – 18,00 zł
Stężenie Wit. B12 – 28,00 zł
Pobranie materiału do badań (ukłucie) – 3,00 zł

Pozostałe badania diagnostyczne

EKG – 20,00 zł
RTG płuc – 45,00 zł
Audiogram – 35,00 zł
Spirometria – 30,00 zł
Badanie Psychologiczne – ogólne – 95,00 zł
Badanie Psychologiczne do zawodu operatora – 75,00 zł
Badanie Psychologiczne – praca na wysokości (pow. 3 m) – 80,00 zł
Badanie Psychologiczne – dla instruktorów i egzaminatorów, pojazdy uprzywilejowane – 155,00 zł
Badanie Psychologiczne dla kierowców – 155,00 zł

Iniekcje

Iniekcja domięśniowa – 15,00 zł
Iniekcja dożylna – 20,00 zł
Szczepienia profilaktyczne – wg cennika szczepionek + 10,00 zł