Otrzymaj opiekę

Cennik

Sprawdź ceny naszych usług

USG jamy brzusznej – 120,00 zł

USG tarczycy – 120,00 zł

USG szyi – 120,00 zł

USG piersi – 140,00 zł

Porada diabetologiczna – prywatna – 150,00 zł

Wydanie orzeczenia o stanie zdrowia (zał. nr 21) – 50,00 zł

Wydanie orzeczenia do Wydz. Komunikacji (prawo jazdy) – 200,00 zł

Uaktualnienie książeczki zdrowia – 20,00 zł

Konsultacja okulistyczna – 40,00 zł

Konsultacja laryngologiczna – 40,00 zł

Konsultacja neurologiczna – 40,00 zł

OB – 4,00 zł

Morfologia – 8,00 zł

Mocz – 5,00 zł

Cukier – 4,00 zł

Lipidogram – 36,00 zł

Cholesterol całkowity – 9,00 zł

Trójglicerydy – 9,00 zł

HDL – 9,00 zł

LDL – 9,00 zł

Próba tymolowa – 9,00 zł

Aspat – 9,00 zł

Alat – 9,00 zł

Bilirubina – 7,00 zł

Kreatynina – 8,00 zł

Grupa Krwi – 45,00 zł

CRP – 17,00 zł

Iga – 19,00 zł

Ige – 25,00 zł

Igg – 20,00 zł

Igm – 20,00 zł

PSA – 20,00 zł

INR – 10,00 zł

Fe (żelazo) – 10,00 zł

K – 8,00 zł 

Na – 8,00 zł

Elektrolity – 14,00 zł

Mg – 12,00 zł

Anty TPO – 25,00 zł

FT4 – 18,00 zł

TSH – 18,00 zł

Stężenie Wit. B12 – 28,00 zł

Pobranie materiału do badań (ukłucie) – 3,00 zł

EKG – 20,00 zł

RTG płuc – 45,00 zł

Audiogram – 35,00 zł

Spirometria – 30,00 zł

Badanie Psychologiczne – ogólne – 95,00 zł

Badanie Psychologiczne do zawodu operatora – 75,00 zł

Badanie Psychologiczne – praca na wysokości (pow. 3 m) – 80,00 zł

Badanie Psychologiczne – dla instruktorów i egzaminatorów, pojazdy uprzywilejowane – 155,00 zł

Badanie Psychologiczne dla kierowców – 155,00 zł

Iniekcja domięśniowa – 15,00 zł

Iniekcja dożylna – 20,00 zł

Szczepienia profilaktyczne – wg cennika szczepionek + 10,00 zł