Jakie choroby może wykryć badanie echa serca?

Badanie echa serca, znane również jako echokardiografia, to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenę struktury i funkcji serca oraz innych elementów układu krążenia. Wykorzystując falę ultradźwiękową, lekarz jest w stanie uzyskać obraz przepływu krwi oraz ruchu poszczególnych części serca, co umożliwia wykrycie wielu chorób i zaburzeń. W niniejszym artykule omówimy dwa kluczowe aspekty tego badania.

Echokardiografia w diagnostyce wad serca

Badanie echa serca jest niezwykle przydatne w diagnostyce różnego rodzaju wad serca, zarówno wrodzonych, jak i nabytych. W przypadku wad wrodzonych, takich jak ubytki przegrody międzykomorowej czy międzyprzedsionkowej, echokardiografia pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji i wielkości ubytku oraz ocenę jego wpływu na pracę serca. W przypadku wad nabytych, takich jak zwężenie lub niedomykalność zastawek serca, badanie echa serca dostarcza informacji na temat stopnia zaawansowania choroby oraz jej wpływu na funkcjonowanie mięśnia sercowego.

Echokardiografia w diagnostyce chorób mięśnia sercowego

Badanie echa serca jest również nieocenione w diagnostyce chorób mięśnia sercowego, takich jak kardiomiopatie czy miokardiodystrofie. Dzięki echokardiografii lekarz może ocenić grubość ścian komór serca, ich kurczliwość oraz objętość komór w różnych fazach pracy serca. Te parametry są kluczowe dla rozpoznania kardiomiopatii przerostowej, rozstrzeniowej czy restrykcyjnej. Ponadto, badanie echa serca pozwala na wykrycie ognisk zapalnych w mięśniu sercowym, co może być istotne w diagnostyce miokardytów czy zapalenia osierdzia. Oprócz oceny samego serca, badanie echa serca pozwala również na ocenę dużych naczyń krwionośnych, takich jak aorta czy tętnice płucne. Echokardiografia może ujawnić obecność tętniaków aorty, zwężenia tętnic płucnych czy zakrzepów w układzie żylnym.